วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัตตาหาร น้ำปานะ โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ จำนวน 100 รูป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัตตาหาร น้ำปานะ โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์
จำนวน 100 รูป
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน พระธาตุชัยภูมิ บ้านภูสองชั้น ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เป็นเวลา 45 วัน
ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม - วันที่ 11 กรกฎาคม 2556


พระครูเอ 088492 2170

และเบอร์ 082 853 8185

ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หลวงปู่สมเด็จวัดปากน้ำมาเยี่ยม...
ท่านเมตตาเจ้าคุณต่อศักดิ์จริงๆ

พระครูอรุณธรรมานุวัตร(หลวงพ่อต่อศักดิ์) ประธานโครงการก่อสร้างอรุณธรรมสถาน
ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ(เจ้าคุณ)
เรียนเชิญร่วมมุทิตาสักการะ โดยทั่วกัน...